Narava Slovenije – vrtni navdih

Moja dežela ni poznana po bogati vrtnarski zgodovini, po velikih vrtovih in parkih, ima pa nekaj, česar mnoge dežele ne premorejo. Za evropske razmere ima naša dežela veliko rastlinsko pestrost, saj je tu popisanih kar 3266 praprotnic in semenk, in to le na 20.273 km². Ta pestrost je povezana predvsem z raznolikostjo habitatnih tipov. Rastlinske združbe, geografske značilnosti in prispevek naših prednikov, ki so marljivo oblikovali kulturno krajino, nam pred očmi listajo najlepšo knjigo idej za vrtno in parkovno oblikovanje.

Botanični izlet v Slovenijo

Slovenija nudi oblico raznolikih izletov, in čeprav se mnogi odločajo predvsem za obisk glavnega mesta Ljubljana, znamenitega turističnega kraja ob Blejskem jezeru in Postojnske jame, jaz obiskovalce raje popeljem v manj znane kotičke, kjer je človek obdan z naravnimi lepotami in cvetočimi prizori, ki jim skoraj ni para na svetu. Področje vrtnega oblikovanja oz. natančneje, oblikovanja zasaditev, že dolgo črpa navdihe iz pestrosti narave. Pridite torej po nove ideje in znanje o rastlinah, ki jih gojite po vrtovih, pri nas pa uspevajo samoniklo. Najlepše je, ko cel gozd diši po ciklamah (Cyclamen purpurascens), ko moraš zelo paziti, da ne pohodiš katere od samoniklih orhidej in ko te iz najožjih skalnih razpok pozdravljajo endemiti, kot je zoisova zvončnica (Campanula zoysii).
Dosedanja vodenja tujih skupin:

    • Vodenje skupine iz Nove Zelandije po slovenskih vrtovih, 2007

 

 

    • Vrtnarsko-botanično vodenje članov Kraljevega flamskega dendrološkega združenja, 2011