Narava Slovenije – vrtni navdih

Moja dežela ni poznana po bogati vrtnarski zgodovini, po velikih vrtovih in parkih, ima pa nekaj, česar mnoge dežele ne premorejo. Za evropske razmere ima naša dežela veliko rastlinsko pestrost, saj je tu popisanih kar 3266 praprotnic in semenk, in to le na 20.273 km². Ta pestrost je povezana predvsem z raznolikostjo habitatnih tipov. Rastlinske združbe, geografske značilnosti in prispevek naših prednikov, ki so marljivo oblikovali kulturno krajino, nam pred očmi listajo najlepšo knjigo idej za vrtno in parkovno oblikovanje.

Slovenski gozdovi

Suhi travniki

Pomlad

Ob poti

Podeželje

Kukavice

Mokro

Jesen

Hribi