Strategija celostne hortikulturne ureditve javnih zelenih površin, Laško, Slovenija

11. novembra, 2019

Strategija celostne hortikulturne ureditve javnih zelenih površin, Laško, Slovenija

Ta dokument, ki ga je naročila Občina Laško, je podlaga oz. izhodišče za načrtovanja zelenih površin tako v samem naselju Laško kot tudi v celotni občini. Poleg konkretnih obravnav in načrtov za določena območja vsebuje vsa osnovna načela in principe, ki se jih upošteva za doseganje ciljev, ki so trajnostno naravnan razvoj, kakovostno življenjsko okolje, razvoj turizma itd.

Iz strategije:

Kot drugje, pa je tudi v tem kraju pri urejanju in načrtovanju vidna nedoslednost in uporaba univerzalnih rešitev, ki ne izpolnjujejo vseh sodobnih potreb, niso dovolj prilagojene težnji k trajnostnemu razvoju, premalo upoštevajo različne potrebe prebivalstva, ne izkoriščajo vseh priložnosti in zaradi ignoriranja sodobnih konceptov, ki temeljijo tudi na črpanju in naslanjanju na obstoječo krajino ter tudi kulturno noto na določeni mikrolokaciji, ne koristijo vseh potencialov, ki jih hortikulturne ureditve krajev nudijo tako z družbenega kot okoljskega vidika.

Za reševanje in izpolnjevanje naštetega je potrebna strategija celostnega hortikulturnega urejanja kraja. Tak dokument poskuša v čim večji meri orisati vse okoliščine, vire in postopke, ki vodijo do kakovostnega urejanja zelenih površin, in kraju omogočiti razvoj v smeri bolj privlačne podobe, izboljšati kakovosti življenjskega okolja za človeka in naravo ter tako pomaga uresničiti razvojne potenciale …