Turistično podeželsko posestvo, Dolenjska, Slovenija

11. novembra, 2019

Turistično podeželsko posestvo, Dolenjska, Slovenija

Investitor ni bil več zadovoljen z začetno in že iztrošeno zasaditvijo predvsem pokrovnih iglavcev in nedomiselnih sklopov trajnic, zato so me prosili za oblikovanje zasaditev z močnim poudarkom na cvetenju, mehkobi, vseeno pa so želeli, da se zasaditev vsaj nekoliko navezuje na stare podeželske vrtove, kar se sklada tudi z arhitekturo objektov.