Alpska divjina v Kranjski Gori

11. novembra, 2019

Alpska divjina v Kranjski Gori

Poseben projekt, v katerem so lastniki želeli zasaditi čim večji del površine s trajnicami, ki bi dajale vtis divjine, čim večji delež vrst pa bi bil samoniklih. V sodelovanju s podjetjem ProPepa sem pripravil predlog rastlin, ki je vseboval tudi nekaj redkih in zelo posebnih rastlin naših gora, hkrati pa za voljo lepšega učinka za čim daljše obdobje v letu dodal tudi nekaj »vrtnih« trajnic. Cilj tega oblikovanja zasaditev je bil ustvariti dokaj stabilne sestoje rastlin, ki se po videzu spreminjajo tekom leta, v daljšem časovnem obdobju pa se struktura spreminja glede na naravne procese kompeticije in tako ustvarja spremenljiva podoba, ki raste skupaj s človekom.